Výživné
DISKUSE INFORMACE
Střídavka - střídavá výchova neboli střídavá péče o děti po rozvodu

rodič.eu

Sjednocení výše výživného v Česku

Návrh tabulek prezentovaný Danielou Kovářovou (březen 2010)
Projekt sjednocení výživného

Základní cíl projektu: sjednocení aplikační praxe v oblasti výživného pro děti

Cílová skupina projektu: prvoinstanční soudy a odvolací soudy, adresáti rozhodnutí o výživném

Dílčí výstup projektu: doporučující tabulka se stanovením poměrných částí platu určených na výživné

Doba trvání projektu: 2 - 3 roky


Návrh doporučení výše výživného


Věk dítěte Díl z platu připadající na výživné
0 - 5 let 9 - 13 %
6 - 9 let 11 - 15 %
10 - 14 let 14 - 18 %
15 - 17 let 17 - 21 %
18 a více let 20 - 24 %


Příklad 1: Anička

Jméno: Anička
Věk: 11 let
Bydliště: Břeclav
Zdravotní stav: alergie na pyly
Zájmy: hra na kytaru
Trvale v péči: otce

Rodiče:
Matka: zdravotní sestra
Měsíční příjem: 16.000,- Kč

Otec: projektant
Měsíční příjem: 25.000,- Kč

Platba výživného 14 -18 %:
celková výše výživného hrazeného matkou
2.240 - 2.880,- Kč
Příklad 2: Toník

Jméno: Toník
Věk: 8 měsíců
Bydliště: Rokycany
Zdravotní stav: dosud kojen
Trvale v péči: matky

Rodiče:
Matka: rodičovská dovolená
Měsíční příjem: 7.600,-Kč
Otec: řidič autobusu
Měsíční příjem: 22.000,- Kč


Platba výživného 9 -13 %:
celková výše výživného hrazeného otcem
1.980 - 2.860,- Kč
Příklad 3: Anička a Toník (sourozenci)

Jméno: Toník
Věk: 8 měsíců
Bydliště: Plzeň
Zdravotní stav: dosud kojen
Trvale v péči: matky

Jméno: Anička
Věk: 11 let
Bydliště: Plzeň
Zdravotní stav: alergie
Trvale v péči: matky

Rodiče:
Matka: rodičovská dovolená
Měsíční příjem: 7.600,-Kč
Otec: podnikatel
Měsíční příjem: 68.000,- Kč


Platba výživného 14 % Anička: 9.520,- Kč
Platba výživného 9 % Toník: 6.120,-Kč
celková výše výživného hrazeného otcem
15.640,- Kč


Sdílet

Reklama:

PŘIDAT K OBLÍBENÝM [CNW:Counter] MAIL@VYZIVNE.INFO